TamPub etusivu

TamPub

TamPub

TamPub on Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto. TamPub sisältää Tampereen yliopiston opinnäytteitä, eli väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, pro graduja ja syventäviä töitä, sekä opinnäytteiden viitetietoja ja tiivistelmiä. Tampere University Pressin Open Access -kirjat julkaistaan TamPubin TUP OA Books -kokoelmassa. Lisäksi TamPubissa on muita yliopiston avoimia julkaisuja sekä yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita.