TamPub on Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto. TamPub sisältää Tampereen yliopiston opinnäytteitä, eli väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, pro graduja ja syventäviä töitä, sekä opinnäytteiden viitetietoja ja tiivistelmiä. Tampere University Pressin Open Access -kirjat julkaistaan TamPubin TUP OA Books -kokoelmassa. Lisäksi TamPubissa on muita yliopiston avoimia julkaisuja sekä yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita.

Rinnakkaistallenna / julkaise

TamPub-lomake

SoleCRIS

Opinnäytetyön tallentaminen

TamPub top 10

Näytä lisää