• Interpretations of Corporate Talk About Social Responsibility 

   Mäkelä, Hannele
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1268 (Tampere University Press, 2012)
   Artikkeliväitöskirja
   Tutkimuksessa on tarkasteltu yritysten yhteiskuntavastuuraportointia ja sen yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimuksen mukaan raportointi tarjoaa rajoitetun kuvan yritystoiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja yritysten ...
  • Some Call It ERP: Three Perspectives 

   Lepistö, Lauri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1556 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Tässä laskentatoimen väitöskirjassa keskitytään toiminnanohjausjärjestelmiin. Toiminnanohjausjärjestelmä eli niin sanottu ERP-järjestelmä on laaja organisaation eri toimintoja ja prosesseja integroiva tietojärjestelmä, ...