• Isän suru lapsen kuoleman jälkeen -tuki-interventio ja sen arviointi 

   Aho, Anna Liisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 998 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksessa kuvattiin lapsen kuoleman jälkeistä isien surua ja heidän tarvitsemaa tukea. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin terveydenhuoltohenkilöstön ja vertaistukijoiden välistä yhteistyötä sisältävän tuki-intervention ...
  • Näyttöön perustuvan hoitotyön vahvistaminen terveydenhuollossa projektien avulla 

   Autio, Eva; Koivula, Meeri; Aho, Anna Liisa; Joronen, Katja; Rantanen, Anja; Terveystieteiden yksikkö ; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2016)
   book
   ”Näyttöön perustuvan hoitotyön vahvistaminen terveydenhuollossa projektien avulla” kirjassa esitellään kahdeksan erilaista näyttöön perustuvaa projektia, jotka pohjautuvat hoitotieteen syventävien opintojen projektitöissä ...
  • Opiskelijaa aktivoiva opetus hoitotyön koulutuksessa 

   Turunen, Emmi; Kontkanen, Irene; Koivula, Meeri; Aho, Anna Liisa; Terveystieteiden yksikkö ; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2013)
   book