• The Attraction of Company Online Communities - A Multiple Case Study 

   Antikainen, Maria
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 592 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Online-yhteisöjen perustaminen sekä niiden hyödyntäminen voivat monin tavoin tehostaa yritysten pitkäaikaisten asiakassuhteiden kehittämistä. Eräs merkittävimmistä hyödyistä on dialogi asiakkaan kanssa sekä toisaalta ...