• Bayesian Applications in Empirical Monetary Policy Analysis 

   Antipin, Jan-Erik
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1243 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Väitöskirjassa tutkitaan Euroopan Keskuspankin yllätyksellisen rahapolitiikkatoimenpiteen dynaamisia vaikutuksia rahaliiton jäsenmaissa. Lisäksi työssä verrataan estimoidun Keynesiläisen dynaamisen stokastisen yleisen ...