• Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt 

      Autonen-Vaaraniemi, Leena
      Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 878 (Tampere University Press, 2009)
      Väitöskirja
      Aiemmassa sosiaalitutkimuksessa eronneet miehet on nähty pääsääntöisesti ongelmana. Myös miehen koti on määrittynyt ongelmaksi, jos sitä ylipäänsä on otettu tutkimuksen aiheeksi. Nojautuen kriittiseen miestutkimukseen ja ...