• Tuberkuloosin ja aidsin kulttuuriset merkitykset 

   Hautamäki, Tiina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 157 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tiina Hautamäki selvittää tutkimuksessaan, millaisia kulttuurisia merkityksiä sairauksiin kielenkäytön kautta nivoutuu. Peruskysymyksenä tutkimuksessa on, miten kielen avulla kuvataan tuberkuloosia ja aidsia, potilaita ja ...