• Lapset vankilassa - Selvitys lapsista, jotka viettävät varhaislapsuuttaan vankilassa vangitun vanhemman kanssa 

   Enroos, Rosi; Pösö, Tarja; Vierula, Tarja
   Childhood and Family Research Unit Net Series : 3/2006 (Tampere University Press, 2006)
   book
   TIIVISTELMÄ Tämän neljän kuukauden mittaisen selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa lapsista, jotka viettävät varhaislapsuuttaan vankilassa sekä niistä lapsen arjen ja kasvuolosuhteiden järjestelyistä, joihin ...
  • Mielekäs tutkimus : näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin 

   Enroos, Rosi; Mäntysaari, Mikko; Ranta-Tyrkkö, Satu; Yhteiskuntatieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Mielekäs tutkimus. Näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin on kokoomateos, jonka läpileikkaavana teemana on sosiaalityön tutkimuksen mielekkyyden, merkityksen ja missioiden pohtiminen. Avoimesti verkossa luettava ...
  • Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin 

   Enroos, Rosi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1608 (Tampere University PressRikosseuraamusalan koulutuskeskus, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan vankien vanhemmuus- ja perhesuhteita sekä niistä neuvottelua silloin, kun äiti on vankilassa lapsensa kanssa. Tutkimuksen teoreettis-metodologinen orientaatio perustuu sosiaalisen konstruktionismin ...