• Infant Mortality and its Underlying Determinants in Rural Malawi 

   Espo, Merimaaria
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 177 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tutkimme Malawin maaseudulla, Saharan alapuoleisessa Afrikassa imeväisikäisten (0-1 vuotiaat)lasten kuolleisuuden välittömiä syitä ja taustalla olevia altistavia riskitekijöitä. Tutkimus oli pitkittäinen prospektiivinen ...