• Family planning among university students in Finland 

   Virtala, Aira
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 604 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Perhesuunnittelukysymykset ovat ajankohtaisia yliopisto-opiskelijoille, koska he ovat optimaalisessa lastensaanti-iässä. Aikaisempien tutkimusten perusteella on ilmeistä, että koulutuksella on yhteyttä seksuaaliseen ...