• Home respiratory care : Implementation of policy and practice 

   Hämäläinen, Päivi M.
   Acta Universitatis Tamperensis : 673 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Suomen terveydenhuolto perustuu lainsäädäntöön. Säädökset, kansallinen terveyspolitiikka ja hoitokäytännöt vaikuttavat siihen, miten potilaiden hoito toteutuu. Hengityshoitolaitteilla, kuten happilaitteilla, lääkesumuttimilla, ...