• Clinical Applicability of MRI Texture Analysis 

   Harrison, Lara
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1102 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Radiologisten kuvien tulkinta on perinteisesti perustunut asiantuntijan näköhavaintoihin. Tietokoneavusteisten menetelmien käyttö lisääntyy radiologisessa diagnostiikassa. Tekstuuria eli kuviorakennetta on käytetty ...
  • Texture analysis of MR images of patients with Mild Traumatic Brain Injury 

   Holli, Kirsi K; Harrison, Lara; Dastidar, Prasun; Wäljas, Minna; Liimatainen, Suvi; Luukkaala, Tiina; Öhman, Juha; Soimakallio, Seppo; Eskola, Hannu (2010)
   article
   Background Our objective was to study the effect of trauma on texture features in cerebral tissue in mild traumatic brain injury (MTBI). Our hypothesis was that a mild trauma may cause microstructural changes, which are ...