• Terveyskeskuslääkäri ja lasten mielenterveystyö 

   Heikkinen, Anneli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 453 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää terveyskeskuslääkärien lastenpsykiatrisia valmiuksia, lasten mielenterveyttä tukevaa toimintaa, yhteistyöverkostoja ja sitä, voidaanko näihin vaikuttaa yksittäisellä koulutusinterventi ...