• Critical but co-operative – Netizens evaluating journalists in social media 

   Noppari, Elina; Heinonen, Ari; Vainikka, Eliisa (2014)
   article
  • Debattia tableteista. Pohjustusta lukulaitejournalismin tutkimiseksi 

   Harju, Auli; Männistö, Anssi; Heinonen, Ari (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
  • Journalism in the Age of the Net : changing society, changing profession 

   Heinonen, Ari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 175 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee journalismin ja journalistisen ammattikäytännön muuttumista aikakaudella, jolloin uudella viestintäteknologialla on kasvava merkitys yhteiskunnassa. Erityisesti tutkimuskohteena on Internetin merkitys ...
  • LOCALITY IN THE GLOBAL NET The Internet as a space of citizen communication and local publicness 

   Heinonen, Ari; Mäkinen, Maarit; Ridell, Seija; Martikainen, Ari; Halttu, Mika; Sirkkunen, Esa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 33/2001 (2001)
   book
   The main outstanding features of Locality in the Global Net project were its local and grassroots orientation. The aim of the project was to explore the social meaning of new communications technology and information ...
  • Mediaetiikan kipupisteet 

   Nordenstreng, Kaarle; Heinonen, Ari; University of Tampere
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 35/2002 (Tampereen yliopisto, 2002)
   book
   Marraskuussa 2001 järjestettiin Tampereen yliopistossa luentosarja, jossa käsiteltiin mediaetiikan ajankohtaisia kysymyksiä eri näkökulmista. Teemoja oli viisi: Yksityisyys vs. sananvapaus, Toiseus mediassa, Onko etiikka ...
  • Tablettijournalismia tutkimassa 

   Heinonen, Ari; Männistö, Anssi; Pajunen, Anna; Pekonen, Juho-Pekka (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
   Julkaisu on tutkimushankkeen Lukulaitejournalismi – nyt päätösraportti. Julkaisussa sekä hahmotellaan tutkimuksellisia avauksia tablettimaailman tutkimiseksi nimenomaan journalismin näkökulmasta että tuodaan esiin tuoreita ...
  • Targeted exercise against osteoporosis: A systematic review and meta-analysis for optimising bone strength throughout life 

   Nikander, Riku; Sievänen, Harri; Heinonen, Ari; Daly, Robin M; Uusi-Rasi, Kirsti; Kannus, Pekka (2010)
   article
   Background Exercise is widely recommended to reduce osteoporosis, falls and related fragility fractures, but its effect on whole bone strength has remained inconclusive. The primary purpose of this systematic review and ...
  • Twiiteryhmiä ja uutispäivittelyä - toimittajana sosiaalisessa mediassa 

   Vainikka, Eliisa; Noppari, Elina; Heinonen, Ari; Huhtamäki, Jukka (Tampereen yliopisto, 2013)
   book
   Tämä raportti perustuu tutkimushankkeeseen Toimittajien verkkoläsnäolo ja uskottavuus sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa avattiin erilaisia näkökulmia ammattitoimittajien toimintaan verkossa ja erityisesti sosiaalisessa ...
  • Vahtikoiran omatunto : journalismin itsesääntely ja toimittajat 

   Heinonen, Ari
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 84/1995 (2002)
   book
   Ilmestynyt aikaisemmin tiedotusopin laitoksen sarjassa vuonna 1995, painos on lopussa ja julkaisu saatavana nyt vain verkossa. Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan journalismin itsesääntelyn ...
  • Verkkotorilla: Internet kansalaisviestinnän ja paikallisen julkisuuden tilana. Paikallisuus verkkomediassa -julkaisun loppuraportti. 

   Heinonen, Ari; Mäkinen, Maarit; Ridell, Seija; Martikainen, Ari; Halttu, Mika; Sirkkunen, Esa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 32/2000 (2000)
   book
   Paikallisuus verkkomediassa -hankkeen lähtöoletuksena oli, että uusi viestintätekniikka ja tietoverkot tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia paikallisen julkisviestinnän käytäntöjen, toimintatapojen ja sisältöjen ...
  • Yleisön sanansijat sanomalehdissä 

   Heinonen, Ari
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 108 (2008)
   book
   Tekijä: Heinonen, Ari (kahdessa alaluvussa mukana myös Pauliina Lehtonen ja Riina Hautala) Tutkimusraportissa avataan näkymää periaatteisiin ja käytäntöihin, joiden kautta lukijat pääsevät osallistumaan sanomalehtijournalismin ...
  • Yyteistä uuteen alkuun : toimittajien kertomuksia mediatyön murroksesta 

   Harju, Auli; Koljonen, Kari; Heinonen, Ari (Tampere University Press, 2017)
   book
   Teos tarjoaa uutta, kokemusperäistä tietoa toimittajista mediatyön murroksessa. Suomalaiset journalismin tekijät kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään, kun oma työsuhde päättyy irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen ja ...