• Lapset hyvinvointitiedon tuottajina 

   Helavirta, Susanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1133 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Lapsia koskevan hyvinvointitiedon ammatillinen ja yhteiskunnallinen tarve on maassamme ilmeinen. Yhä kasvava joukko eri alan ammattilaisia osallistuu työssään lasten hyvinvoinnin arvioimiseen ja määrittämiseen, lastensuojelu ...