• The Politics of Metaphor: Biotechnology and Biodiversity in the Media 

   Hellsten, Iina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 184 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan metaforia tieteen ja median välisen viestinnän välineinä. Tieteen ja median välisessä viestinnässä jotkut käsitykset nousevat hallitsevaan asemaan ja toiset jäävät marginaalisiksi, ja tässä ...