• Ligand recognition in SH3-mediated protein interactions 

   Hiipakka, Marita
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 424 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Src homology (SH3) 3-domeenit ovat pieniä, keskimäärin 60 aminohappoa käsittäviä proteiinien toiminnallisia osayksiköitä. Ne säätelevät monia soluille tärkeitä proteiinien välisiä vuorovaikutuksia, erityisesti sellaisia, ...