• Kansalaisosallistuminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 

   Hokkanen, Pekka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 683 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Kansalaisosallistuminen YVA-menettelyssä Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yksi keskeinen tavoite on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumista ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankkeissa. ...
  • Ydinjäteihme suomalaisittain 

   Raittila, Pentti; Hokkanen, Pekka; Kojo, Matti; Litmanen, Tapio; University of Tampere (Tampere University Press, 2002)
   book