• Growth and Nutrition in the Etiology of Type 1 Diabetes 

   Hyppönen, Elina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 123 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Nuoruustyypin diabetes harvinainen sairaus, mutta Suomessa yleisempää kuin missään muussa maassa. Sen ilmaantuvuus on nelinkertaistunut 1950-luvulta lähtien. Sitä pidetään kroonisena autoimmuunisairautena, jonka synnyssä ...