• On invariant coordinate selection and nonparametric analysis of multivariate data 

   Nordhausen, Klaus
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 792 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Perinteiset tavat analysoida samanaikaisesti useita jatkuvia muuttujia nojaavat usein oletukseen, jonka mukaan havainnot ovat peräisin moniulotteisesta normaalijakaumasta. Joissakin perinteisissä analyyseissä (moniulotteinen ...