• Cancer Incidence in Five Provinces of Iran: Ardebil, Gilan, Mazandaran, Golestan and Kerman, 1996-2000 

   Fallah, Mahdi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 600 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Syöpä on Iranin toiseksi yleisin ei-tapaturmainen kuolinsyy heti sydän- ja verisuoni-sairauksien jälkeen. Syöpätaakan arvioimiseksi syöpäilmaantuvuuden, -kuolleisuuden ja vallitsevuuden määrittäminen on ensiarvoisen tärkeää. ...
  • Enforcing the laws of anarchical society: the case of Iran in the United Nations Security Council 

   Erästö, Tytti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1277 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   This thesis draws attention to the role of international law and norms in constituting different normative categories of membership in international society. Particular attention is paid to the notion of state crime, which ...
  • Iranin naisten asema, oikeudet ja poliittinen toiminta 

   Almaspour, Aliakbar
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 449 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee Iranin yhteiskuntaa ja se on poliittista tutkimusta. Tutkimuksen pääaiheena ovat Iranin naisten asema ja oikeudet. Se ottaa mukaan myös muita Iranin yhteiskuntaan liittyviä asioita kuten historiaa, ...
  • Junk Feminism and Nuclear Wannabes - Collaging Parodies of Iran and North Korea 

   Särmä, Saara
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1446 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Viimeisten 70 vuoden aikana ydinaseet ovat herättäneet (monia) negatiivisia tunteita, pääosin pelkoa. Tunteiden voimakkuus on vaihdellut riippuen maailmanpoliittisesta tilanteesta ja valtioiden keskinäisistä suhteista. ...
  • The Determinants of the Revolutionary Disintegration of the State in Iran 

   Poursadigh, Amir
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 243 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   This is a study of the problems of state formation and the revolutionary disintegration of the state in Iran.The analysis is organized around four interrelated themes which account for an important aspect of the social ...