• Mechanical loading, unloading and bone 

   Järvinen, Teppo
   Acta Universitatis Tamperensis : 681 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   LL Teppo Järvisen väitöskirjatyötutkimussarja koostuu viidestä erillistutkimuksesta. Ensimmäisessä osatyössä analysoitiin yleisesti käytettyjen luututkimusmetodien, tiheysmittauksen (DXA) ja biomekaanisen koestuksen, ...