• Intramolecular regulation of Janus kinases 

   Hammarén, Henrik
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1843 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Janus-kinaasit (JAKit) ovat ei-reseptorisia tyrosiinikinaaseja, jotka välittävät yli 60 sytokiinin viestejä soluissa. Nämä viestit säätelevät lukuisia biologisia tapahtumia, kuten immuunijärjestelmän toimintaa, hematopoieesia, ...
  • Post-translational modifications in regulation of JAK-STAT pathway 

   Ungureanu, Daniela
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 499 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Sytokiinit säätelevät hematopoieettisten solujen kasvua ja erilaistumista JAK-STAT signalointireittien kautta. Sytokiinin sitoutuminen solukalvon läpäisevään reseptoriin laukaisee solunsisäisen JAK-tyrosiinikinaasin ...