• Sairas juttu. Tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta 

   Torkkola, Sinikka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 781 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa selvitetään sekä teoreettisesti että empiirisesti terveysjournalismin olemusta. Tutkimustehtävä kiteytyy neljäksi tutkimusongelmaksi: 1. Mitä terveysviestintä ja -journalismi ovat? 2. Millainen on viestinnän ...