• Kadettien pedagoginen asiantuntijuus, Hermeneuttinen toimintatutkimus 

   Kallioinen, Outi
   Koulutustaidon laitoksen julkaisusarja 2 : 8 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2001)
   Väitöskirja
   Kadettien pedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen tähtäävä toimintatutkimus toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoululla elokuun 1997 ja tammikuun 2000 välisenä aikana. Tutkimus pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen sekä ...