• Behavioural abnormalities in mice with partially deleted vitamin D receptor gene 

   Kalueff, Allan V.
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 469 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   D-vitamiini on steroidi hormoni, jolla on useita tärkeitä tehtäviä hermostossa, vaikuttaen D-vitamiinin tumareseptorin välityksellä. Tutkimuksessa selvitettiin, onko osittaisella VDR geenin deletiolla hiiressä yhteyksiä ...