• Articulated spaces: minorities in regional policy 

   Karppi, Kristiina
   Acta Universitatis Tamperensis : 721 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Aluetieteen väitöskirjassa 'Articulated Spaces - Minorities in Regional Policy' on kaksi tarkastelun tasoa. Yleisemmällä tasolla seurataan aluepolitiikan muodostumista nykymuotoisen valtion tärkeäksi toimintaulottuvuudeksi ...