Järjestelmä tullaan ajamaan alas säännöllisen ylläpidon vuoksi. Tallenna työsi ja kirjaudu ulos.
  • Self as World The New Emerson 

   Kovalainen, Heikki A.
   Acta Universitatis Tamperensis : 1568 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Asioina ja sanoina minuus ja maailma ovat ehkä turhankin tuttuja, eikä niiden filosofista merkitystä ja arkielämässä ilmenevää yhteyttä niinkään usein pysähdytä pohtimaan. Paljon toki puhutaan itsetuntemuksesta ja oman ...