• Policy Change and Learning: Implementing EU Environmental Policies Affecting Agriculture 

   Kröger, Laura
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 877 (Tampere University PressMaa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2009)
   Väitöskirja
   Euroopan unionin lainsäädäntö ja politiikka aiheuttavat muutospaineita jäsenvaltioiden institutionaalisille rakenteille ja päätöksentekojärjestelmille. Se, kuinka paljon EU vaikuttaa jäsenmaihin, vaihtelee maittain esimerkiksi ...