• Yksilön oppiminen ryhmässä : tapaustutkimus systeeminsuunnittelun ryhmätöistä 

   Kuivalahti, Markku
   Acta Universitatis Tamperensis : 680 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Systeemityön ja erityisesti systeeminsuunnittelun merkitys yhteiskunnassa kasvaa koko ajan. Kohtaamme ja käytämme päivittäin suuria ja monimutkaisia tietosysteemeitä. Näiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan ...