• Journalismikritiikin vuosikirja 2010 

      Kyrölä, Katariina; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2010)
      book
      Journalismikritiikin vuosikirja (Media ja viestintä -lehti) 0357-8070 Journalismikritiikin vuosikirjassa 2010 tutkijat, toimittajat ja muut journalismin osalliset pohtivat kriittisesti viime vuoden uutistapahtumia ...