• Asthma and Oral Health 

   Laurikainen, Kari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 193 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin astman, allergian ja astmalääkityksen vaikutusta suun terveydentilaan. Tutkimukseen osallistui yli 600 astmaa sairastavaa aikuista ja saman verran terveitä henkilöitä vertailuryhmänä. ...