• Genetic selection in human mitochondria 

   Lehtinen, Sanna K.
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 111 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Eukaryoottisolujen energiantuotanto tapahtuu mitokondrioissa. Tämän lisäksi mitokondrioilla on monia tehtäviä useissa solun perustoiminnoissa, kuten solun jakaantumisen ja eliniän säätelyssä, ionitasapainossa, rasvojen ...