• Effect of Musculoskeletal Injuries and Disorders on Bone Mineral 

   Leppälä, Jari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 23 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Osteoporoosidiagnoosin perusteita ovat pienentenyt luuntiheys ja siihen liittyvä lisääntynyt murtumariski. Alhainen luun huippumassa on yksi merkittävä riskitekijä vanhuusiän osteoporoottisille murtumille. Osteoporoosin ...