• Emotion-Cognition Interaction in Recognizing Facial Expressions 

   Leppänen, Jukka M.
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 331 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Sosiaalinen vuorovaikutus perustuu keskeisesti erilaisten kasvonilmeiden tuottamiseen ja havainnointiin. Kognitiivisen psykologian ja kognitiivisen neurotieteen piirissä on lisääntyvissä määrin alettu tutkia, miten ja ...