• Academic well-being and smoking among 14- to 17-year-old schoolchildren in six European cities 

   Kinnunen, Jaana; Lindfors, Pirjo; Rimpelä, Arja; Salmela-Aro, Katariina; Rathmann, Katharina; Perelman, Julian; Federico, Bruno; Richter, Matthias; Kunst, Anton; Lorant, Vincent (2016)
   article
  • Changes in electronic cigarette use from 2013 to 2015 and reasons for use among Finnish adolescents 

   Kinnunen, Jaana; Ollila, Hanna; Lindfors, Pirjo; Rimpelä, Arja (2016)
   article
   Electronic cigarettes are quite a new potential source of nicotine addiction among youth. More research is needed, particularly on e-liquid use and socioeconomic factors as potential determinants. We studied changes from ...
  • Cyberbullying among Finnish adolescents -- a population-based study 

   Lindfors, Pirjo; Kaltiala-Heino, Riittakerttu; Rimpelä, Arja (2012)
   article
   Background Cyberbullying, threatening or harassing another via the internet or mobile phones, does not cause physically harm and thus the consequences are less visible. Little research has been performed on the occurrence ...
  • Homeopaatin vastaanotolla - tutkimus vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta 

   Lindfors, Pirjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 456 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Vaihtoehtolääkinnän suosion kasvu on yleistynyt 70-luvulta alkaen kaikkialla läntisissä yhteiskunnissa. Tutkimuksissa on pääsääntöisesti keskitytty selvittämään vaihtoehtohoitojen käytön yleisyyttä ja käytön syitä. Eri ...
  • Hyvinvoinnin kehitys seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle 

   Kinnunen, Jaana M; Minkkinen, Jaana; Pere, Lasse; Lindfors, Pirjo; Rimpelä, Arja; Hotulainen, Risto; Rimpelä, Arja; Hautamäki, Jarkko; Karvonen, Sakari; Kinnunen, Jaana M; Kupiainen, Sirkku; Lindfors, Pirjo; Minkkinen, Jaana; Pere, Lasse; Thuneberg, Helena; Vainikainen, Mari-Pauliina; Wallenius, Tommi
   Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajakoulutuslaitos. Tutkimuksia : 398 (Helsingin yliopisto, 2016)
   bookPart
  • Koulujen toimintakulttuuri hyvinvoinnin näkökulmasta 

   Lindfors, Pirjo; Karvonen, Sakari; Minkkinen, Jaana; Rimpelä, Arja; Hotulainen, Risto; Rimpelä, Arja; Hautamäki, Jarkko; Karvonen, Sakari; Kinnunen, Jaana M; Kupiainen, Sirkku; Lindfors, Pirjo; Minkkinen, Jaana; Pere, Lasse; Thuneberg, Helena; Vainikainen, Mari-Pauliina; Wallenius, Tommi
   Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajakoulutuslaitos. Tutkimuksia : 398 (Helsingin yliopisto, 2016)
   bookPart
  • Koulun oppilasmäärän, maahanmuuttajien suhteellisen määrän ja erityisopetuksen määrän yhteys toisen asteen koulutusvalintaan 

   Minkkinen, Jaana; Lindfors, Pirjo; Hotulainen, Risto; Rimpelä, Arja; Hautamäki, Jarkko; Karvonen, Sakari; Kinnunen, Jaana M; Kupiainen, Sirkku; Lindfors, Pirjo; Minkkinen, Jaana; Pere, Lasse; Thuneberg, Helena; Vainikainen, Mari-Pauliina; Wallenius, Tommi
   Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajakoulutuslaitos. Tutkimuksia : 398 (Helsingin yliopisto, 2016)
   bookPart
  • Koulutusvalintaa ennustavat hyvinvointitekijät 

   Minkkinen, Jaana; Lindfors, Pirjo; Kinnunen, Jaana M; Rimpelä, Arja; Hotulainen, Risto; Rimpelä, Arja; Hautamäki, Jarkko; Karvonen, Sakari; Kinnunen, Jaana M; Kupiainen, Sirkku; Lindfors, Pirjo; Minkkinen, Jaana; Pere, Lasse; Thuneberg, Helena; Vainikainen, Mari-Pauliina; Wallenius, Tommi
   Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajakoulutuslaitos : 398 (Helsingin yliopisto, 2016)
   bookPart
  • LINDA – a solution-focused low-intensity intervention aimed at improving health behaviors of young females: a cluster-randomized controlled trial 

   Valve, Päivi; Lehtinen-Jacks, Susanna; Eriksson, Tiina; Lehtinen, Matti; Lindfors, Pirjo; Saha, Marja-Terttu; Rimpelä, Arja; Anglé, Susanna (2013)
   article
   We aimed to develop and evaluate the effectiveness of an individualized, long-term support lifestyle counseling approach in promoting healthy physical activity, improving dietary and sleeping behaviors, and preventing ...
  • Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstövoimavarat 

   Lindfors, Pirjo; Karvonen, Sakari; Minkkinen, Jaana; Rimpelä, Arja; Hotulainen, Risto; Rimpelä, Arja; Hautamäki, Jarkko; Karvonen, Sakari; Kinnunen, Jaana M; Kupiainen, Sirkku; Lindfors, Pirjo; Minkkinen, Jaana; Pere, Lasse; Thuneberg, Helena; Vainikainen, Mari-Pauliina; Wallenius, Tommi
   Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajakoulutuslaitos. Tutkimuksia : 398 (Helsingin yliopisto, 2016)
   bookPart
  • Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle : Tutkimus metropolialueen nuorista 

   Hotulainen, Risto; Rimpelä, Arja; Hautamäki, Jarkko; Karvonen, Sakari; Kinnunen, Jaana M; Kupiainen, Sirkku; Lindfors, Pirjo; Minkkinen, Jaana; Pere, Lasse; Thuneberg, Helena; Vainikainen, Mari-Pauliina; Wallenius, Tommi
   Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajakoulutuslaitos. Tutkimuksia : 398 (Helsingin yliopisto, 2016)
   book
   Kouluikäisten oppiminen ja hyvinvointi ovat olleet pääosin erillisiä saarekkeita niin tutkimuksessa, lainsäädännössä kuin koulujen käytännön toiminnassa. Vuonna 2011 metropolialueen 14 kunnan seitsemännen luokan oppilaille ...
  • Three factor eating questionnaire-R18 as a measure of cognitive restraint, uncontrolled eating and emotional eating in a sample of young Finnish females 

   Anglé, Susanna; Engblom, Janne; Eriksson, Tiina; Kautiainen, Susanna; Saha, Marja-Terttu; Lindfors, Pirjo; Lehtinen, Matti; Rimpelä, Arja (2009)
   article
   Background The aim of the study was to examine the construct validity of the Three-Factor Eating Questionnaire -R18 (TFEQ-R18), a measure of eating behaviour, and to evaluate cognitive restraint, uncontrolled eating and ...
  • Transmission of Smoking across Three Generations in Finland 

   El-Amin, Salma E. T; Kinnunen, Jaana; Ollila, Hanna; Helminen, Mika; Alves, Joana; Lindfors, Pirjo; Rimpelä, Arja (2016)
   article
   The influence of parents’ smoking on children’s smoking is well known, but few studies have examined the association between grandparents’ and grandchildren’s smoking. We studied the association between paternal and maternal ...
  • Valikoivatko hyvinvointitekijät nuoria erilaisille koulutuspoluille jo 7. luokalla? 

   Kinnunen, Jaana M; Lindfors, Pirjo; Rimpelä, Arja; Hotulainen, Risto; Rimpelä, Arja; Hautamäki, Jarkko; Karvonen, Sakari; Kinnunen, Jaana M; Kupiainen, Sirkku; Lindfors, Pirjo; Minkkinen, Jaana; Pere, Lasse; Thuneberg, Helena; Vainikainen, Mari-Pauliina; Wallenius, Tommi
   Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajakoulutuslaitos. Tutkimuksia : 398 (Helsingin yliopisto, 2016)
   bookPart