• Chinese Text Entry with Mobile Devices 

   Liu, Ying
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1026 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2010)
   Väitöskirja
   Tietokoneiden ja nykyaikaisten matkapuhelimien käytön kannalta on olennaista, että niihin voidaan syöttää tekstiä tehokkaasti. Kiinan kielen eri murteita puhuu äidinkielenään noin viidesosa maailman väestöstä eli yli ...