• Palomiehen ammatti työnä ja elämäntapana 

   Mankkinen, Teija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1040 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Viimeisen sadan vuoden aikana vapaaehtoistoiminnalle perustuva pelastustoiminta on Suomessa ammatillistunut ja muuttunut mitattavaksi, markkinakäsittein ohjattavaksi toiminnaksi. Kun 60- ja 70-luvuilla palomiesten tehtävänä ...