• Adrenoceptor antagonists and haemodynamics: contemporary concepts 

   Nieminen, Tuomo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 452 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Autonominen eli tahdosta riippumaton hermosto jakautuu sympaattiseen ja parasympaattiseen osaan. Sympaattisen hermoston vaikutukset ­ kuten sykkeen nousu ­ välittyvät adrenergisten reseptoreiden kautta. Näitä reseptoreita ...