• Palvelun laadun arviointi moniportaisessa julkisessa organisaatiossa 

   Oulasvirta, Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 631 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan palvelun laadun arviointia moniportaisessa julkisessa organisaatiossa. Laatutyöhön kuuluu keskeisenä osana laadun arviointi. Ongelmallista julkisten organisaatioiden tuottamien palvelujen ...