• Upper body fractures in older adults - epidemiology and injury mechanisms 

   Palvanen, Mika
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 90 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Osteoporoosi, eli luun rakenteen heikkeneminen, ja ikäihmisten osteoporoottiset murtumat ovat maailmanlaajuisesti lisääntyvä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Osteoporoottisina pidetään murtumia, jotka tulevat ...