• Affective Information in Human-Computer Interaction 

   Partala, Timo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 476 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2005)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia käyttää tunnepitoista (affektiivista) informaatiota systemaattisesti hyväksi ihminen-tietokone vuorovaikutuksen laadun parantamisessa. Tavoitteena oli toisaalta ...