• Nainen, naiseus, naisellisuus 

   Nikunen, Minna; Gordon, Tuula; Kivimäki, Sanna; Pirinen, Riitta; University of Tampere (Tampere University Press, 2001)
   book
  • Parvatin kanssa luennolla : hindunationalistinen naistoiminta, me ja muut 

   Ranta-Tyrkkö, Satu; Rikkilä, Leena; Nikunen, Minna; Gordon, Tuula; Kivimäki, Sanna; Pirinen, Riitta (Tampere University Press, 2001)
   bookPart
  • Urheileva Nainen lehtiteksteissä 

   Pirinen, Riitta
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 512 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Urheilevan Naisen rakentumista lehtiteksteissä. Urheilevalla Naisella tarkoitan tiedotusvälineissä rakentuvaa subjektia, jonka subjektiudessa korostuu fyysinen toiminta, urheileminen. ...