• Reagan's Mythical America - Towards a Narrative Theory of Prophetic Politics 

   Hanska, Jan
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 983 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Tutkimukseni tarkoituksena on ollut suunnata narratiivinen tutkmusote Ronald Reaganin presidenttikausiin ja määritellä millaisin tarinoin ja kerronnan keinoin hän muokkasi amerikkalaista kansallisuskontoa, identiteettipolitiikkaa ...