• Konstruktionsansätze zur Argumentmarkierung im Deutschen 

   Rostila, Jouni
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 653 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Lauseen ytimen voidaan katsoa koostuvan predikaatista (useimmiten verbi) ja sen argumenteista (subjektista ja erilaisista objekteista). Lauseen ymmärrykselle on olennaista tunnistaa, missä suhteessa argumentit ovat ...