• Bevasitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa 

      Knuuttila, Aija; Rouhos, Annamari; Karjalainen, Eeva-Maija; Pietiläinen, Matti; Paunu, Niina; Salomaa, Eija-Riitta; Riska, Henrik (2009)
      article
      Edenneen tai levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito nykyisillä solunsalpaajilla parhaimmillaan vain hidastaa taudin etenemistä, eikä parantavaa hoitoa tunneta. Uusien antiangiogeneettisten lääkkeiden, kuten ...