• DNA Polymerase Gamma Mutations in Male Infertility and Ageing 

   Rovio, Anja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 537 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Mitokondrio on solun energiaa tuottava organelli, jolla on oma genomi, mitokondriaalinen DNA (mtDNA). Mitokondrion DNA:ta monistaa yksi ainoa polymeraasi, polymeraasi gamma (POLG). Kirjallisuudessa on kuvattu jo noin 50 ...