• Molecular genetic studies of chromosome 8 and oncogene c-myc in breast cancer 

   Rummukainen, Jaana
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 161 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatyön neljä osajulkaisua on tehty Lääketieteellisen teknologian instituutissa, syöpägenetiikan yksikössä sekä osittain yhteistyönä Karoliinisen Instituutin tutkijaryhmän (Tukholma) ja HUSin Syöpätautien ...