• Incidence, risk associations and outcome of deep venous thrombosis in the lower limb 

   Saarinen, Jukka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 20 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Väitöstyön tarkoituksena oli tutkia alaraajan syvän laskimotukoksen ilmaantuvuutta ja riskejä niin väestössä yleisesti kuin verisuonikirurgisilla potilailla. Lisäksi selvitettiin tukoksenjälkeistä myöhäisoireilua. Las ...